Bộ gắp chân không bằng nhựa cho Nội thất ô tô

Liên hệ báo giá

– Mức chân không tối đa: -83 kPa

– Lưu lượng chân không mở: 14 Nl / phút

– Tiêu thụ không khí: 9,9 Nl / phút @ 2,2 bar

– Đã lắp hộp mực chân không 2 tầng Micro

– Ống thổi trên: 20 mm, 40 mm

– Loại có sẵn: A, B, C, D