Bộ tạo chân không nhỏ gọn VKM VMECA

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa: -85 kPa

Lưu lượng chân không mở: 26 Nl / phút

Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 6 bar