Bộ tạo chân không vmeca VDL303S

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa -92 kPa

Lưu lượng chân không mở 171 Nl / phút

Áp suất nạp 4 ~ 6 bar (Tối đa 7 bar)

Tiêu thụ không khí 152 Nl / phút @ 4 bar

Nhiệt độ -20 ~ 80 ℃

Trọng lượng – Bơm cơ bản 427 g