Bơm chân không Vacuum Generators , Turtle Pump VTC VMECA

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa: -92 kPa

Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút

Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar