Bơm chân không Vmeca dòng VTM10

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa -85 kPa

Lưu lượng chân không mở 35 Nl / phút

Áp suất nạp 5.5 bar (Tối đa 7 bar)

Tiêu thụ không khí 42 Nl / phút

Nhiệt độ -20 ~ 80 ℃

Trọng lượng: VTM10X2: 67 g (Tăng 13 g cho mỗi ngăn xếp bổ sung)

Trọng lượng: VTM10X4: 245 g (Tăng 18 g cho mỗi ngăn xếp bổ sung)