Cảm biến áp suất điện tử SMC

Liên hệ báo giá

Đã thêm phạm vi chân không.

 Dải áp suất định mức: 0,0 đến –101,0 kPa

2 đầu ra được thêm vào

 NPN hoặc PNP thu mở 2 đầu ra

 Bộ thu mở NPN hoặc PNP 1 đầu ra + Đầu ra tương tự

(1 đến 5 V hoặc 4 đến 20 mA)

-101kPa

0

Cảm biến chính Phía nô lệ → 1 đơn vị 2 đơn vị 10 đơn vị

Sao chép

Phạm vi áp suất mở rộng

đối với loại áp suất dương

đến phạm vi chân không.

 Dải áp suất định mức: –0.100 đến 1.000 MPa