Cảm biến áp suất kỹ thuật số màn hình kép tách rời đầu [Đối với khí và chất lỏng] panasonic

Liên hệ báo giá