Cảm biến Panasonic GX-3SB

Liên hệ báo giá

Miêu tả :Cảm biến cảm ứng

Mã sản phẩm GX-3SB-R

Hạng mục Dòng GX

Nhà sản xuất Panasonic