CDQ2B16-30DZ XYLANH

Liên hệ báo giá

  • Xylanh Seri : CQ2
  • Thương hiệu : SMC
  • Tốc độ piston : 50 ~ 500 mm/s
  • Dạng : Compact vuông