Cốc hút chân không F26 FCM Piab

Liên hệ báo giá

Chiều cao 23,5 mm

Đường kính ngoài, kích hoạt 27,3 mm

Đường kính ngoài 26 mm