Cốc hút chân không khí nén piab F110P FCM F150P

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Tấm kim loại khô

Hình dạng cốc hút phẳng

Chất liệu Silicone (SIL)

Mẫu cốc hút F

Trọng lượng 66 g

Khối lượng 70 cm³

Cốc hút model F110

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 4 mm

Bán kính đường cong, min. 250 mm