Cốc hút chân không OCF

Liên hệ báo giá

Tùy chọn phù hợp Không có

Kích thước phù hợp 3/8 ”

Phù hợp với phong cách Nữ

Phù hợp loại G-thread