Cốc hút chân không piab F15 FCM silicon

Liên hệ báo giá

Chiều cao: 11 mm

Đường kính ngoài, kích hoạt: 16,1 mm

Đường kính ngoài: 15,7 mm