CP96SDB50-160 XYLANH SMC

Liên hệ báo giá

  • Xylanh Seri : CP96SDB
  • Thương hiệu : SMC
  • Tốc độ piston : 25 ~ 800 mm/s
  • Dạng : Compact vuông