CXSM20 XYLANH

Liên hệ báo giá

Ap suất hoạt động 10 bar
Kích thước nòng phi 20
Hành Trình 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. mm
Cổng Ren M5
Danh mục: Từ khóa: , ,