CXSM32-15 XYLANH

Liên hệ báo giá

Ap suất hoạt động 10 bar
Kích thước nòng phi 32
Hành Trình 15 mm
Cổng Ren M5