CXSM6-10 Xylanh khí nén

Liên hệ báo giá

Ap suất hoạt động 10 bar
Kích thước nòng phi 6
Hành Trình 10 mm
Cổng Ren M5
Danh mục: Từ khóa: