GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM PK2 -HÚT BỀ MĂT CONG

Liên hệ báo giá

  • Đường kính giác hút : 10 – 150 mm
  • Chức năng : Cho bề mặt cong
  • Tình trạng:
  • Thương hiệu: CONVUM JAPAN

https://www.youtube.com/watch?v=0HdUQBFQ_bE&feature=emb_title