Giác hút piab F75P FCM

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Tấm kim loại khô

Hình dạng cốc hút phẳng

Chất liệu Silicone (SIL)

Mẫu cốc hút F

Trọng lượng 23 g

Khối lượng 20 cm³

Mẫu cốc hút F75

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 3 mm

Bán kính đường cong, min. 150 mm