Khớp Nối Trục SFC– Sung IL

Liên hệ báo giá

Momen xoắn định mức: 250 N・m
Bore size: mm to 45 mm
Phản ứng: không