Khớp Nối Trục SRB– Sung IL

Liên hệ báo giá

Cấu trúc dạng 1 khối.
– Vật liệu: Al7075-T6 hoặc inox.
– zero backlash.
– Quán tính nhỏ.
– Đường kính trục: từ 3, 4, 5, 6, 6.35, 8, 9.525, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, D25
– Momen: từ 0.2 đến 30N.m