Lọc ER-AF20 fillter panasonic

Liên hệ báo giá

Lưu lượng không khí đã xử lý 80? / Phút.

(ANR) Đường kính hạt thu thập: 0,1 µm (0,004 mil)

Hiệu suất thu gom: 99,9%