Minipump bơm chân không VTM VMECA

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa -85 kPa

Lưu lượng chân không mở 74 Nl / phút

Áp suất nạp 5.5 bar (Tối đa 7 bar)

Tiêu thụ không khí 21 Nl / phút @ 5,5 bar

Nhiệt độ -20 ~ 80 ℃

Trọng lượng – Bơm cơ bản 31,9 g