Núm hút chân không dựng xếp hộp thùng carton

Liên hệ báo giá

Mức chân không tối đa: -92 kPa

– Lưu lượng chân không mở: 42,2 Nl / phút

– Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar

– Đã lắp hộp mực chân không 2 tầng mini

– Ống thổi trên: 40 mm, 60 mm

– Loại có sẵn: A, B, C, D