Núm hút chân không khí nén dạng phẳng F20 VCN 1-20-C Piab

Liên hệ báo giá

Chiều cao 8 mm

Đường kính ngoài, kích hoạt 23,2 mm

Đường kính ngoài 22 mm