Núm hút chân không Piab F15 ren M5

Liên hệ báo giá

Chiều cao: 19,5 mm

Đường kính ngoài, kích hoạt: 16,1 mm

Đường kính ngoài 15,7 mm