Núm hút chân không U2 U3 Piab

Liên hệ báo giá

Nhiệt độ -40 – 110 ° C

Độ cứng 50 ° Bờ A