Núm hút piab chân không U6 FCM

Liên hệ báo giá

 

Hình dạng cốc hút Universal

Chất liệu Silicone (SIL FDA)

Mẫu cốc hút U

Trọng lượng 0,14 g

Khối lượng 0,05 cm³

Mẫu cốc hút U6

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 0,3 mm

Bán kính đường cong, min. 5 mm