Ống dây nylon mềm SMC TS

Liên hệ báo giá

Tối đa áp suất hoạt động: 1,7 MPa (TS0604, ở 20 ℃)