Ống Nitta N3130-02 3130-03 3130-04

Liên hệ báo giá

■ Chất lỏng áp dụng: Dầu thủy lực gốc khoáng

■ Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 đến +100°C

■ Đơn vị đóng 01 thùng: size 03, 04, 05, 06, 08 → 100m

Khổ 12, 16 → 50m