Tay Kẹp khí nén SMC

Liên hệ báo giá

Tự động chuyển đổi là

có thể gắn được.

48 mm x 20 mm x 10 mm 22 g

MHCA2-6

Thân ngắn.

41 mm x 20 mm x 10 mm 19 g

MHCM2-7S

Kích thước nhỏ nhất và nhẹ nhất

trọng lượng trong dòng MHC.