Tay kẹp khí nén song song New Era HP14

Liên hệ báo giá

◆ Chịu được tải trọng, chịu được mômen (độ cứng cao)

◆ Độ chính xác cao (độ chính xác lặp lại: ± 0,01 mm hoặc nhỏ hơn)

◆ Có thể kẹp ở một điểm dài và kẹp nhô ra.