Thiết bị đọc Cognex Dataman 470

Liên hệ báo giá

Máy đọc mã vạch gắn cố định dòng DataMan 470 giải quyết các ứng dụng hậu cần và sản xuất phức tạp