Thiết bị Ionlizer dạng thanh Panasonic ER-X016HC

Liên hệ báo giá

Số phần DigiKey

1110-ER-X016HC-ND

Bán hàng tự động hóa công nghiệp của Panasonic

Số sản phẩm của nhà sản xuất ER-X016HC

KHÁNG NHIỆT ĐỘ CAO VÀ THẤP

Miêu tả cụ thể Máy ion hóa trên cao