Thiết bị ionlizer Panasonic ER-VAK50

Liên hệ báo giá

Hảng sản xuất PANASONIC

Các loại phụ kiện chống tĩnh điện vòi phun Phiên bản ESD

Kích thước cơ thể Ø0,394x512mm

Những món đồ liên quan ER-VAJK, ER-VS02