Trục vít me 16 bước 10 SFAR01610B1D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm: 1000000170

Thương hiệu Công ty sản xuất: TBI MOTION origintaiwanLoại

Sản phẩm: Vít me SFA Sê-ri

Đặc điểm: mới Trục vít bi lăn Chính xác C10 cấp