Trục vít me 16 bước 5 TBI

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000169

Thương hiệu Công ty sản xuất: TBI MOTION origintaiwan

Loại sản phẩm :Vít me SFA Sê-ri

Đặc điểm mới: Trục vít bi lăn Chính xácC10 cấp