Trục vít me phi 25 bước 25 SFAR02525A1D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm: 1000000177

Thương hiệu Công ty sản xuất :TBI MOTION origintaiwan

Loại sản phẩm Vít me: SFA Sê-ri

Đặc điểm mới : Trục vít bi lăn Chính xác C10 cấp