Trục vít me phi 25 bước 5

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000175

Thương hiệu Công ty sản xuất: TBI MOTION origintaiwan

Loại sản phẩm Vít me: SFA Sê-ri

Đặc điểm : Trục vít bi lăn Chính xác C10 cấp