Van 3 cổng Mac van seri 100

Liên hệ báo giá

Cv (Tối đa): 0,18

Kích thước cổng: 1 / 8-1 / 4 ″

Cấu hình: Inline – Stacking – Sub Base / Manifold: Non Plug-in