Van điện Automa ATM0100

Liên hệ báo giá

Mô men xoắn Duty
cycle
Thời gian/vận hành
50/60Hz
Kích thước lớn nhất Động cơ Dòng định mức(A) 50/60Hz góc quay Nhiệt độ
1Phase 3Phase DC
Nm % 90˚ mm Lớp 110V 220V 380V 440V 24V 90˚ Kg