Van điện từ Norgen 2401126000000000

Liên hệ báo giá

Model : 2401126000000000

Hoạt động: 3/2 phổ

Hành động: Sol / Spring

Tiêu chuẩn: SIL3

Kích thước cổng: G1 / 4