Van điện từ Norgen VS26SA11DF313A

Liên hệ báo giá

 Phương thức : Khí nén

Hoạt động: 2×3 / 2

Hành động: Sol / Sol

Chức năng: NC

Áp suất hoạt động: 3 … 10 bar

Nhiệt độ hoạt động: -15 … 50 ° C