Van điện từ V405533A-X0020

Liên hệ báo giá

Phương tiện: Khí nén

Hoạt động: 2×3 / 2

Hành động: Sol / Spring

Chức năng: NC

Áp suất hoạt động: 2,5 … 10 bar

Nhiệt độ hoạt động: -15 … 50 ° C