Van Norgen 8216200.0000.00000

Liên hệ báo giá

Model: 8216200.0000.00000

Hoạt động: 2/2

Kích thước cổng: G1 / 2

Đường kính : 12 mm

Chức năng: KHÔNG