Van Norgen 8240200.9101.02400

Liên hệ báo giá

Trung bình: Khí và chất lỏng trung tính

Kích thước cổng: G1 / 2

Hoạt động: 2/2

Chức năng: NC

Chứng nhận: ATEX

Chứng nhận ATEX: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D Ex mb tb IIIB T125 ° C Db