Van Norgen 8240230.9100.00000

Liên hệ báo giá

Model: 8240230.9100.00000

Hoạt động: 2/2

Kích thước cổng: G1 / 2

Chức năng: NC

Mã cuộn: 9100