Van norgen V61B711A-A2000

Liên hệ báo giá

Phương tiện: Khí nén

Kích thước cổng: G1 / 4

Hoạt động: 5/2

Hành động: Sol / Spring

Áp suất hoạt động: 2 … 8 bar

Nhiệt độ hoạt động: -5 … 50 ° C