Van Norgren V44A533A-X0020

Liên hệ báo giá

Phương tiện: Khí nén

Hoạt động: 5/2

Hành động: Hoa tiêu / Hoa tiêu

Áp suất hoạt động: -0,9 … 16 bar

Lớp bảo vệ: IP65; NEMA 4

Tiêu chuẩn: ISO 15407-1; VDMA 24 563