Van SMC VXA2240-02F-1-X626

Liên hệ báo giá

Số cổng 2

Kích thước kết nối 1/4in

Hoạt động trực tiếp

Vị trí van mặc định NC